Skip to content

Informisanje mladih

Kako se kao glavni „problem“ ove generacije navodi to što ne dižu glavu od telefona i provode sate skrolujući netom, bitno je napomenuti da prosečan korisnik mobilnog telefona, bez obzira na godine, uređaj dodirne 2.617 puta u toku dana. Tehnologija definitivno jeste bliža generaciji koja je gotovo odrasla uz nju, pa je logično zaključiti da će upravo internet biti glavno mesto informisanja mladih osoba. Međutim, iako su jaka online prisutnost, kvalitetan sajt i privlačan sadržaj društvenih mreža bitni da biste uopšte bili vidljivi danas, razgovor licem u lice i dalje nije u potpunosti zapušten, a centralizovano pružanje informacija u ambijentu prilagođenom mladima, od strane stručnih lica sve više dobija na ceni.

Info centri

Info centri, kao lokacije na kojima bi se na sistematičan način vršilo informisanje mladih, treba da  predstavljaju osnovnu informativnu infrastrukturu koja treba da kreira atraktivno mesto za posetioce, omladinu, na kome mogu da se susretnu, da dobiju sve potrebne informacije koje su relevantne za njih, koje prikupljaju i organizuju posebno obučeni stručnjaci i koje će samim tim biti proverene i pouzdane.

 Međutim, saradnja sa svim akterima bitnim za informisanje mladih sporadična je i kratkotrajna.  Iz tih razloga je potrebno razvijati i posebno obučene kadrovske uslove za omladinske info centre i omladinske info radnike, kako bi se podsticao kvalitet informacija, njihova sigurnost i dostupnost pravovremenih i proverenih informacija.

Pored obezbeđivanja dostupnosti informacija uključivanje omladinaca u rad info centara bi i za njih kreiralo jednu interaktivnu sredinu u okviru koje mogu da učestvuju i doprinose sopstvenoj zajednici.

Mediji

Zastupljenost mladih u medijima i zastupljenost tema koje se njih tiču, van nekog zabavnog okvira je izuzetno mala ako ne i zanemarljiva. Od mladih se očekuje da svoje informacije nalaze na internetu, pa samim tim i tradicionalnih medija koji se bave temama od značaja za mlade ima malo, a još značajniji je nedostatak onih  sa nacionalnom frekvencijom. Iako na internetu postoji znatno više sadržaja kreiranog za mlade i od strane mladih, na televiziji, radiju i u okviru štampe je taj sadržaj gotovo nevidljiv. Pored toga što sam sadržaj nije privlačan za mlade, i onaj procenat koji bi mogao da izazove zanimanje se prenosi kanalima koji jednostavno ne dopiru do ovog dela populacije. U svetu i tradicionalni mediji, poput velikih televizijskih kuća imaju svoje Snapchat i Instagram naloge, gde na jedan pristupačniji i primamljiviji način pokrivaju vrlo ozbiljne teme.

Lokalno

U okviru nevladinih organizacija na lokalnom nivou se primećuje uključivanje mladih u različite oblasti, podsticanje aktivnosti i učestvovanja u raznim oblicima informisanja.  Mladima se u okviru različitih organizacija pruža prilika da kreiraju sadržaj samostalno, o temama koje njih zanimaju i koje će samim tim biti generacijski bliže potencijalnoj publici. Takođe se olakšava mogućnost bolje intersektorske saradnje i pokrivanja većeg broja kritičnih grupa i većeg broja relevantnih tema.  Intersektorska saradnja je od ključnog značaja, jer se same informacije nalaze na različitim stranama i nisu objedinjene. Stvaranje jedinstvene, dobro struktuirane baze podataka bi dosta olakšalo proces informisanja. 

Ulaganje u informisanje licem u lice, pored informacionih tehnologija,  je čak značajnije nego ranije, jer je socijalna inkluzija mladih  produžena i kompleksnija. Ovo se posebno odražava na informisanje o  osetljivim pitanjima, kao što je zdravlje, i na informisanje ranjivih grupa, kojima je potrebno prilagoditi informacije.  Mogućnosti informisanja siromašnih i slabo obrazovanih mladih su manje, jer gotovo dve trećine punoletnih mladih sa  (ne)završenom osnovnom školom nikada ne koristi internet.

Partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster
galerija-matice-srpske-2-crno-beli
laser tag-crno-beli
allegro-crno-beli
fitpass-crno-beli

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank