JCI Novi Sad

56781153_2905241536160197_9133475227433435136_n
JCI Novi Sad deo je globalne neprofitne organizacije JCI (Junior Chamber International – www.jci.cc), svetske zajednice mladih, aktivnih gra─Ĺana uzrasta 18-40 godina, koji dele uverenje da u cilju stvaranja pozitivnih promene moramo uzeti uc╠îes╠îc╠üe u kolektivnim akcijama za poboljs╠îanje sebe i sveta oko nas. Angaz╠îovanjem u aktivnostima od znac╠îaja za razvoj i putem projekata, c╠îlanovi pokazuju svoju drus╠îtvenu odgovornost i poboljs╠îavaju sebe kroz uc╠îes╠îc╠üe, liderstvo i akcije.

JCI Novi Sad osnovan je 17.03.2003. Deo je me─Ĺunarodne organizacije koja broji oko 200.000 aktivnih i milione poc╠îasnih c╠îlanova, u vis╠îe od 5.000 lokalnih organizacija u preko 115 zemalja s╠îirom sveta. Ideja koja okuplja c╠îlanove JCI je lic╠îni i profesionalni razvoj, drus╠îtveno odgovorno ponas╠îanje i iniciranje i s╠îirenje pozitivnih promena u drus╠îtvu projektima edukativnog, poslovnog i humanitarnog karaktera. C╠îlanovi JCI neprestano traz╠îe nac╠îine da z╠îive u skladu sa JCI sloganom: Budi Bolji. Kritic╠îki razmis╠îljaju o aktuelnim problemima u z╠îelji da na─Ĺu odrz╠îiva res╠îenja za bolju buduc╠ünost. Ne samo da veruju da je unapre─Ĺenje drus╠îtva i njih samih moguc╠üe, vec╠ü i da je to njihova odgovornost.

JCI ima sklopljene sporazume o saradnji sa sledećim organizacijama: ICC (International Chamber of Commerce), UNICEF , CARE, AIESEC, P AHO, WHO (World Health Organization) i UNESCO. Osim toga, JCI je jedina organizacija koja ima pravo da koristi amblem Ujedinjenih Nacija.

Informacije o trenutnim aktivnostima udruženja JCI Novi Sad mogu se pratiti na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Linkedin.

JCI Novi Sad ÔÇô Program

JCI Novi Sad svoje c╠îlanove angaz╠îuje na projektima u oblasti preduzetnis╠îtva, me─Ĺunarodne saradnje, kvaliteta obrazovanja, kulture i razvoja drus╠îtvene zajednice. JCI pruz╠îa priliku da kroz takvu vrstu aktivnosti c╠îlanovi razvijaju sebe, i profesionalno i privatno, kroz treninge i praktic╠îno iskustvo. Sve razlic╠îitosti pojedinaca u JCI-u se spajaju u jedan cilj ÔÇô aktivno uc╠îestvovanje u projektima za bolje sutra. JCI Novi Sad svoje aktivnosti ostvaruje u skladu sa Ciljevima odrz╠îivog razvoja Ujedinjenih nacija. Pored brojnih edukativnih predavanja i konferencija iz razlic╠îitih oblasti, c╠îlanovi JCI-a realizuju razlic╠îite projekte u lokalnoj zajednici. Neki od tih projekata su:

Humanitarni turnir u basket 3x3 ÔÇ×Igrajmo za Dec╠îije seloÔÇŁ

JCI Novi Sad prepoznao je potrebe mla─Ĺe i starije dece Dec╠îijeg sela ÔÇ×Dr Milorad Pavlovic╠üÔÇť za dodatnom edukacijom i ukljuc╠îivanjem u sportske aktivnosti, kako bi im obezbedio leps╠îu i bolju buduc╠ünost. U skladu sa pravilima i potrebama ove ustanove, prikupljena sredstva usmeravaju se na poha─Ĺanje struc╠înih kurseva za decu, korisnih na njihovom putu ka osamostaljivanju, kao i na nabavku edukativnih igara i materijala za radionice koje se sprovode u okviru redovnog programa. Cilj projekta je da se kroz druz╠îenje i sport animiraju drus╠îtveno odgovorne kompanije i gra─Ĺani koji su u prilici da podrz╠îe ovu akciju i koji prepoznaju njen potencijal.

Svetski dan c╠îis╠îc╠üenja ÔÇô World Cleanup Day

Svetski dan c╠îis╠îc╠üenja predstavlja najvec╠üu globalnu ekolos╠îku akciju. Zamis╠îljen je kao zeleni talas koji krec╠üe iz Japana a zavrs╠îava se na Havajima ÔÇô ideja je da ceo svet c╠îisti svoju okolinu istog dana u isto vreme (akcije poc╠îinju u 10h prema lokalnom vremenu). JCI je 2018. godine na globalnom nivou proglas╠îen najboljim partnerom World CleanUp Day-a. JCI Novi Sad pored obelez╠îavanja Svetskog dana c╠îis╠îc╠üenja organizuje i nekoliko akcija c╠îis╠îc╠üenja koje mu prethode, a u cilju bu─Ĺenja svesti lokalne zajednice o znac╠îaju oc╠îuvanja z╠îivotne sredine.

TOYP (TEN OUTSTANDING YOUNG PERSONS)

JCI TOYP je me─Ĺunarodni program koji formalno odaje priznanje mladim ljudima koji se istic╠îu u svojim z╠îivotnim pozivima i stvaraju pozitivnu promenu. Prepoznavanjem tih mladih ljudi JCI podiz╠îe status drus╠îtveno odgovornih lidera u svetu. Dobitnici priznanja motivs╠îu svoje kolege da traz╠îe izvrsnost i sluz╠îe drugima. Njihove pric╠îe o otkric╠üima, odluc╠înosti i domis╠îljatosti podstac╠üi c╠üe mlade ljude da budu bolji lideri i stvaraju bolje drus╠îtvo.

HEROJI RECIKLAŽE - Efikasno ekološko rešenje koje će povećati količinu recikliranog otpada

JCI Novi Sad u saradnji sa Telenor fondacijom pokrenuo je projekat ÔÇ×Heroji reciklaz╠îeÔÇť sa ciljem da povez╠îe ulic╠îne sakupljac╠îe sekundarnih sirovina i gra─Ĺane Novog Sada kako bi se povec╠üao procenat kolic╠îine otpada koji zavrs╠îava u procesu reciklaz╠îe. Ideja je da animiramo gra─Ĺane da se ukljuc╠îe u projekat tako s╠îto c╠üemo im putem aplikacije omoguc╠üiti da lako stupe u kontakt sa osobom koja sakuplja otpad kako bi u dogovorenom roku mogli da im predaju sekundarne sirovine. Time z╠îelimo da podrz╠îimo marginalizovanu grupu ulic╠înih sakupljac╠îa i javno zagovaramo procese donos╠îenja pravnih akata koji c╠üe uticati na ure─Ĺenje te oblast u Republici Srbiji kao i da povec╠üamo svest gra─Ĺana o znac╠îaju zas╠îtite z╠îivotne sredine.

Organizacije i partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
4 sobe
snp
arena
kampster
Ovo je za one ÔÇťludeÔÇŁ ; Neprilago─Ĺene; Buntovnike; One koji prave probleme;┬á One koji se ne uklapaju
Za one koji stvari vide druga─Źije –┬á nisu ljubitelji pravila; Ne po┼ítuju status quo.
Mo┼żete ih citirati, ne slagati se sa njima, veli─Źati ih ili ih┬á progla┼íavati lo┼íim; Jedino ┼íto ne mo┼żete, jeste da ih ignori┼íete;
Jer oni menjaju stvari; Oni vuku ljudsku rasu napred; I dok ih neki vide kao lude, mi vidimo genije; Oni ljudi koji su dovoljno ludi da pomisle da mogu da promene svet su upravo oni koji to urade;
 

Steve Jobs

Prijavite se za novosti
Dobićete obaveštenje o novim tekstovima iz našeg magazina

Kontaktirajte nas

Ako imate neku informaciju slobodno nam pošaljite, mi ćemo je objaviti.

Sample Form

Adresa

Mite Ru┼żi─ça 3
21 000 Novi Sad


M. informacijezamlade@gmail.com
T. +381 65 596 3 596

Info4Youth

FREE
VIEW