Skip to content

Mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju

Održivi razvoj je izbalansiran pristup zadovoljenju naših potreba danas, bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije učine to isto – sutra. Zaštita životne sredine i održivi razvoj – dva izuzetno značajna pojma na kojima bi trebalo da bude znatno veći akcenat ali nije. Održivi razvoj se poima kao nešto konfuzno, apstraktno ili pogrešno shvaćeno. Zaštita životne sredine se ne retko gleda kao – nečiji tuđi problem. Stav je često : „Da pustimo buduće generacije da se bave ovim“. Ali šta ako smo potrošili sve te „buduće“, i trebalo je da počne da se misli već tokom nekih „prošlih“ ?

Danas

Održivi razvoj , pored očuvanja životne okoline podrazumeva, ekonomski prosperitet i socijalnu pravdu kako bi se osigurala dobrobit i kvalitet života sadašnjih i budućih generacija. Obrazovanje je ključno za postizanje te budućnosti. 

Obrazovanje koje se ističe kao formalno i zvanično, na nivou srednjih škola e obrađuje teme zaštite životne sredine i održivog razvoja u dovoljnoj meri. Fakulteti su počeli ozbiljnije da se usmeravaju na ovu oblast i da nude programe za obučavanje stručnih kadrova iz ovog sektora, međutim bitno je probuditi interes i istaći razvoj aktivnog  učešća mladih u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja njihovog uključivanja u razvoj javnih politika usmerenih na iste, u mnogo ranijem uzrastu. 

Neformalno obrazovanje i različite organizacije bi mogle da znatno doprinesu ovom cilju. Još veći napredak bi se postigao unapređivanjem saradnje institucija sa organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja kao i sprovođenjem zajedničkih projekata.

Saradnja

Ako se vodimo činjenicom da su omladinske organizacije te koje će najpre dopreti do mladih relevantnog uzrasta i imati najjači uticaj a njih da se kroz omladinski rad aktivno uključe i doprinesu zaštiti životne sredine i očuvanju održivog razvoja, bitno je da taj proces uključivanja bude kvalitetan i odrađen na najefektivniji mogući način. To se postiže podsticanjem saradnje ovih organizacija sa nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, koje imaju najpogodniju teorijsku podlogu i praktična znanja iz ove oblasti. Organizovanje zajedničkih projekata će jednu ozbiljnu temu i ozbiljan sadržaj približiti mladim generacijama na način na koji će oni najbolje da ga shvate i usvoje i samim tim implementiraju potrebne mere. Kao i uvek, aktivo učestvovanje mladih u kreiranju sadržaja za mlade daje najbolje rezultate.

 

Partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster
galerija-matice-srpske-2-crno-beli
laser tag-crno-beli
allegro-crno-beli
fitpass-crno-beli

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank