Skip to content

Poslovi za mlade

26756974_1644241005644321_8842856837111852042_o
Poslovi za mlade je dobrovoljno, nevladino i neprofitno Uduženje, u koje se mladi udružuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti podrške mladima i zapošljavanja mladih, a u skladu sa Ustavom, važećim zakonima i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Neki od ciljeva organizacije su :

–    podrška poboljšanju kvaliteta života i položaja mladih u društvu;

–    povećanje mogućnosti nezaposlenim i zaposlenim mladima za sticanje novih znanja i veština;

–    osnaživanje mladih preduzetnika u preuzimanju sopstvene inicijative i uključivanju u proces samozapošljavanja;

–     povećanje promocije preduzetništva, informisanja i savetovanje vezano za procedure, regulativu i dostupnost traženih usluga mladima za otpočinjanje sopstvenog biznisa;

–         povećanje broja i oblika preduzetništva i samozapošljavanja mladih kroz edukaciju;

–         podsticanje tržišno orijentisane proizvodnje i usluga kod mladih;

poboljšanje informisanja mladih o izboru zanimanja, mogućnostima zapošljavanja i perspektivama na tržištu rada;

–          promocija Evropskih i svetskih mogućnosti za mlade;

–    unapređivanje položaja mladih u društvu, a naročito aktivnog učešća mladih u društvu, učešća mladih u donošenju odluka, informisanja mladih, prava na jednake šanse, vrednovanje i prepoznavanje izuzetnih postignuća mladih, kvalitetno provođenja slobodnog vremena, unapređenje i sprovođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja, bezbednosti mladih, zdravlja mladih i uloge mladih u održivom razvoju i zaštiti životne sredine;

–    unapređivanje sistemske brige o mladima, praćenje rada državnih institucija i javnih politika od značaja za mlade kroz ostvarivanje partnerstva sa resornim ministarstvima i drugim organima uprave;

–    ostvarivanje saradnje sa mladima u drugim regionima i zemljama, umrežavanje i razmena iskustava;

–    obezbeđivanje i unapređivanje sigurnog okruženja i mogućnosti za lični i socijalni razvoj mladih; 

–    unapređenje jednakosti, pravičnog tretmana mladih, tolerancije i demokratske kulture kod mladih i među mladima;

–    promocija volonterske kulture među mladima;

–    ostvarivanje saradnje sa mladima u drugim zemljama, i razmena iskustava i primera dobre prakse kao i umrežavanje i saradnja na projektima;

–    javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih u cilju poboljšanja kvaliteta života mladih i afirmisanje mladih;

–    unapređivanje kulturnih sadržaja za mlade i kulture mladih;

–    zastupanje interese mladih u Srbiji bez obzira na njihov socio-ekonomski položaj, pol, rasu, etničku i kulturnu pripadnost, politička i verska ubeđenja, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi oblik različitosti.

–    unapređenje i razvoj omladinskog sporta i sporta uopšte

–    promovisanje zaštite ljudskih prava i nenasilja

–           promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa

–        zaštita životne sredine i održivi razvoj, promocija  energetske efikasnosti, edukacija građana o upravljanju otpadom, Arhuska konvencija i promocija efikasnog korišćenja energije

–    očuvanje, unapređenje i promocija kulturne baštine i kulture uopšte

–    promovisanje programa razmene studenata, „work and travel“ i drugih sličnih programa, nudeći svojim članovima ispod trideset godina rad, studiranje i kulturnu razmenu u zemlji i inostranstvu.

Kontakt podaci

Mite Ružića 3, Novi Sad

065 5963596

www.poslovizamlade.com

Partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank