Organizovana druga sednica Komsije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2023-2025. godine

Dana 4. aprila 2023. godine održana je druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine. Druga sednica upriličena je u Amfiteatru, u prostorijama JP „SPC Vojvodina Novi Sad“, sa početkom u 9.00 časova. 

Oblasti Lokalnog akcinog plana politike za mlade u periodu od 2015. do 2022. godine bile su: obrazovanje mladih, zapošljavanje mladih, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, volontiranje i aktivizam mladih, bezbednost mladih, informisanje mladih, mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju i socijalna politika prema mladima.

Na održanoj sednici analizirale su se informacije o toku izrade Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine. Nakon razgovora o napretku izrade ovog važnog dokumenta, predstavljeno je Istraživanje o potrebama i interesima mladih na teritoriji Grada Novog Sada. Pored ovoga, razgovaralo se o Nacrtu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine, nakon čega je glasanjem i usvojen.