Skip to content

Tai chi chuan klub SUN

tai chi logo
Tai či čuan se organizovano radi u Novom Sadu od 1992.god. u sekciji Karate kluba ”BUDO” Novi Sad. Tai či čuan sekciju je vodio profesor SUN DŽEN ĐUN iz Pekinga, a treninzi su se odvijali u OŠ “Đura Daničić” u Novom Sadu. U proleće 1994. godine, osnovan je TAI ČI ČUAN KLUB ”SUN” Novi Sad. Po imenu prvog učitelja Tai čia dat je naziv klubu SUN. Klub ima sedište u Novom Sadu i registrovan je u Ministarstvu sporta Srbije odn. Agenciji za privredne registre. .

Delatnost

Klub SUN je registrovan za Tai či čuan, karate i srodne veštine i sportove. Delatnost za koju je registrovan Klub obavlja se pretežno na području grada Novi Sad. Osnovne aktivnosti Kluba odvijaju se u Novom Sadu ul. Trg Slobode 2.

Organizacija rada

Delatnosti, discipline  koje se praktikuju i podučavaju u  Klubu SUN: TAI ČI ČUAN i ČI KUNG, KARATE i TIBETSKA JOGA.

Aktivnosti se odvijaju u okviru:  I SUN -TAI ČI ČUAN, ČI KUNG ŠKOLA,

                                                      IISUN – KARATE ŠKOLA ZA DECU

                                                     III SUN – ŠKOLA TIBETANSKE JOGE.

Stručno- pedagoški rad u Klubu SUN vrši Nastavni tim kluba.

I. TAI ČI ČUAN, ČI KUNG ŠKOLA SUN

Osnovni sadržaj  Programa rada Taiči čuan škole SUN čine:

Vežbe OPUŠTANJA

vežbe DISANJA;

pripremne vežbe(zagrevanje);

ČI KUNG  (sistem vežbi za pokretanje unutrašnje energije ČI);

TAI ČI ČUAN FORME: Forma 8, Forma 24, Forma 48 i Forma 42 -Taiči mač

Rad  se odvija u manjim grupama. Postoje REDOVNE i POSEBNE grupe.

A/REDOVNE GRUPE Tai či čuan škola SUN ima tri redovne grupe: POČETNA, SREDNJA (Nivo 1 i Nivo 2) i NAPREDNA grupa.  Svaki grupa ima svoj Plan i Program rada, čiji obim složenost zavise od nivoa znanja polaznika.

Program POČETNE GRUPE je osnovni program rada.To je zaokružena, kompletna celina, i može se praktikovati i samostalno kod kuće. Program za početnike ima za cilj da polaznike ”uvede u svet Tai či čuana” tj. da polaznici: a/Nauče osnovne vežbe i usvoje principe veštine Tai či čuan, b/Osete efekte i koristi po zdravlje, c/ da se osposobe da samostalno  vežbaju ili da predju na seledeći nivo i nastave vežbanje i usavršavanje u Klubu.

UPIS novih polaznika u Taiči čuan školu vrši se tokom cele godine.  Početkom oktobra i početkom februara meseca počinje se sa novim programom za početnike i preporučljivo je da se novi polaznici uključe na vreme. Povremeno se organizuje i vrši  upis u Letnju školu Taiči čuana – početkom juna meseca.Osnovni kurs, program Taiči čuana i Či kunga za početnike traje prosečno 4-6 meseci. Obzirom da je Tai či čuan kompleksna veština, za njeno razumevanje i pravilno praktikovanje potrebno je duže vreme. Ali, ko stekne dobru osnovu i oseti ”ukus” ove divne veštine baviće se njome do kraja života.

B/POSEBNE GRUPE  Posebne grupe se formiraju  samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i udruženjima. Posebne grupe imaju specifične sadržaje  i Programe Taiči čuana i Či kunga. Sada postoje tzv.

        1.”ORS  GRUPA ”- formirana u saradnji sa Udruženjem obolelih od reumatskih bolesti( ORS ). Program ove grupe bazira se na specifičnim Či Kung vežbama pogodnim za obolele od reumatskih bolesti (r.artritis, itd.).

  1. ”NOVI SAD – TAI ČI GRAD GRUPA – nju čine  penzioneri u Klubovima penzionera pri Gerontološkom centru ”Novi Sad” i građani koji vežbaju Tai či čuan na otvorenom prostoru – gradski parkovi/.

NASTAVNI  TIM KLUBA SUN

Stručno pedagoški rad u Klubu obavlja Nastavni tim Kluba SUN. U timu su Dragan Petrović učitelj Taiči čuana i osnivač kluba Sun, Nada Petrović učitelj Taiči čuana i Sonja Ivanović demonstrator-asistent u Klubu Sun.

II. SUN – KARATE ŠKOLE ZA DECU

Karate škola za decu u kontinuitetu funkcioniše od osnivanja Kluba SUN. Ranijih godina u više osnovnih škola u Novom Sadu i okolini funkcionisala je Karate škola, a trenutno  u Novom Sadu u Centru grada, Trg Slobode 2 i Sremskoj Kamenici.

Treninzi se održavaju u večernjim časovima dva puta sedmično.

U Karate školi SUN deca savladavaju osnove karate veštine (karate tehnike, kate i samoodbrana) i programe za polaganja za pojaseve (zvanja).

U radu sa decom neguje se, primaran je zdravstveno-razvojni aspekt vežbanja:  primene karate vežbi, tehnika i principa /disciplina, red, poštovanje starijih i sl./korisnih za opšte psiho-fizički razvoj dece. Takmičarski aspekt je sekundaran

Treninge vode majstori karatea Dr. Nenad Aracki i Dragan Petrović.

Upisati  se mogu deca školskog i predškolskog uzrasta.  Upis je dva puta godišnje u septembru i februaru mesecu (početkom polugodišta).

III. SUN - ŠKOLA TIBETANSKE JOGE (Kum Nye)

Tradicija i praksa Tibetanske joge veoma je stara, kao i veštine Tai ci i Či kung.

Tibetanska joga (Kum Nye) zabeležena je u spisima tibetske medicine. Kum Nye je deo loze medicinskih i psihosomatskih teorija i praksi koje povezuju tibetsku sa indijskom i kineskom medicinom.Kum Nye na Tibetu je upražnjavan kao deo šireg skupa praksi – od medicinskih do jogičkih. Tibetski sistem Kum Nye – Tibetanska joga je holistički sistem koji:

– Teži opuštanju napetosti,

– Napajanju životvornih psihosomatskih i finotvornih energija,

– Preobražaju negativnih emocija u pozitivne,

– Uspostavljanju ravnoteže izmedju tela, emocija i duhovnosti

U osnovi Tibetanske joge postoje 4 klase praksi:

SEDENJE (opuštanje –svesnost – meditacija ), DISANJE, MASAŽA i VEŽBE.

Program SUN škole Tibetanske Joge obuhvata: 1. Vežbe DISANJA, 2. Vežbe OPUŠTANJE, SVESNOSTI i MEDITACIJA, 3. Druge VEŽBE iz sistema Kum Nye -Tibetanska Joge       4. Samo(masaža)

Galerija.

AKTIVNOSTI KLUBA SUN

Klub SUN svoju delatnost realizuje kroz različite vidove redovnih i povremenih  aktivnosti. Neke od ustaljenih, redovnih godišnjih aktivnsti Kluba su: REDOVNI TRENINZI,  Letnji i vikend SEMINARI, Vežbanje na otvorenom -parkovi, izleti i vežbanje u prirodi, Rekreativno vežbanje u Klubovima panzionera, Taiči susreti, i dr.

 Redovni treninzi

Aktivnosti u Klubu SUN odvijaju se tokom cele godine. Redovni treninzi se održavaju tri puta sedmično.

Svaka Tai či grupa ima   3 treninga sedmično, po dva redovna treninga i jedan zajednički trening svih grupa. U toku redovnih treninga prelazi se redovan program za određenu grupu /uči se novo ili uvežbava/, a zajednički trening je uglavnom predviđen za uvežbavanje ili da se nadoknadi propušteno, ukoliko polaznik nijie mogao da prisustvuje redovnom času.

Jedanput mesečno (obično zadnji petak u mesecu) umesto redovnog treninga je druženje i čas izTeorije tai či čuan veštine.

Partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank