Skip to content

Unija studentskih organizacija

Asset 32
Unija studentskih organizacija je unija studentskih udruženja koji studentima i studentskim liderima otvara internacionalnu dimenziju i osnažuje timski rad.

Unija studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu je neprofitna, nevladina univerzitetska studentska organizacija, prvobitno osnovana u maju 1997. godine nakon studentskog protesta, pod nazivom Studentska unija Univerziteta u Novom Sadu, a sa ciljem da inicira i aktivno učestvuje u unapređenju studentskog standarda, borbi za prava studenata, mobilnosti, kulturnom i društvenom preobražaju Univerziteta u celini.

Danas je USOUNS krovna organizacija koju čine lokalne, fakultetske unije, strukovne organizacije i specijalna udruženja studenata, na četrnaest fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Takođe, USOUNS je članica Studentske unije Srbije, a samim tim i najveće evropske studentske organizacije ESU (European student’s union) koja okuplja preko 12 miliona studenata u Evropi što u nesagledivoj meri povećava mogućnosti za naše članove.

Prvobitni cilj Studentskih unija je poboljšanje kvaliteta studija i ubrzavanje implementacije Bolonjske ideje, kao i širenje ideje o važnosti neformalnog obrazovanja. Naša buduća akademska elita zaista treba da poseduje reprezentativne osobine i najneotuđivije bogatstvo – stručno znanje, samoinicijativnost i svest o značaju doživotnog i svestranog učenja (lifelong learning; life – wide learning).

Poboljšanje kvaliteta ishrane u studentskim restoranima i života u studentskim domovima je nešto za šta svi treba da se zalažemo samo zajedno možemo učiniti da vreme studiranja bude što ugodnije za proces sticanja znanja i napretka na svim poljima.

Konstantno radimo na većoj mobilnosti akademaca kroz razvoj i unapređenje saradnje sa organizacijama u regionu i Evropi.

Brinemo za životnu sredinu sprovodjenjem programa održivog razvoja, energetske efikasnosti, primarne selekcije otpada, obnovljivih izvora energije, organizovanjem studijskih poseta i realizacijom stručnih projekata u ovim i svim drugim oblastima koje su predmet interesovanja članova Tima za ekologiju i zaštitu životne sredine.

Kroz Tim za omladinsku politiku nastojimo da rešimo probleme mladih u oblasti obrazovanja, informisanja i pokretljivosti, kulture, slobodnog vremena, volonterizma i participacije mladih u društvu. Studenti moraju učestvovati u radu i upravljanju svojih institucija jer imaju jedinstvenu prespektivu obrazovanja, koju ni jedan drugi akter ne poseduje, a bez koje rad visokoobrazovnih institucija ne bi bio podesan.

Naglašavamo bitnost tolerancije, demokratije, evropskih ideja, jer je naša vizija obrazovanje po evropskim i svetskim standardima!

Aktivizam

Unija studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu je do sada realizovala na stotine većih i manjih akcija, od kojih izdvajamo sledeće:

 • Organizacija kulturno-društvenog festivala EXIT u trajanju od 100 dana, leta 2000.
 • Otvoreni studiji u saradnji sa TVNS, u okviru kojih se razgovara o najaktuelnijim temama u društvu, po principu interaktivne diskusije između gostiju i publike
 • Realizacija akademskog dela EXIT festivala 2001. i 2002. godine
 • Organizovanje prvih velikih seminara o reformi visokog obrazovanja u Srbiji: ”Ne idi kroz fakultet zatvorenih očiju – SKINI POVEZ” decembra 2001. godine
 • Konferencije ”Budimo u istoj ravni!” aprila 2002. godine
 • Produkcija studentske predstave ”Buđenje proleća”, koja je bila na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta 2002. godine
 • Seminar ”Nastava budućnosti” decembra 2003. godine
 • Promocija Studentske unije na EXIT-u 2005. i 2006. godine
 • Promocija uloge mladih u društvu i učešće u izradi i implementaciji Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini, jedinog strateškog dokumenta za dugoročno rešavanje problema mladih i unapređenje mogućnosti za mlade u našem društvu
 • Organizovanje koncerata mladih neafirmisanih bendova, kao doprinos afirmaciji omladinkse kulture
 • Produkcija i realizacija emisije ”Zemlja čuda” i prve omladinske noćne kontakt emisije ”Golum” na Radio Novom Sadu od 2002-2005. godine
 • Projekat ”Uključi se!” za promociju rodne ravnopravnosti u studentskim organizacijama i institucijama visokog obrazovanja
 • Borba za liberalizaciju viznog režima za studente i omladinu u Srbiji. Tim Studentske unije je bio prvi koji je o ovom pitanju pregovarao sa evropskim zvaničnicima u Briselu 2004. godine
 • ”Antikorupcija” – kampanja za borbu protiv korupcije i institucionalno rešavanje ovog problema na univerzitetima u Srbiji
 • Učešće u Youth programu Evropske Komisije i programu razmene volontera EVS
 • Učešće u izradi Nacionalne strategije održivog razvoja, kao jedina omladinska organizacija
 • Organizacija 50-te jubilarne skupštine ESU (Evropske studentske unije, tadašnji ESIB) – najveće studentske mreže, u Novom Sadu, maja 2006. godine
 • Izdavanje prvog Vodiča kroz novi zakon o visokom obrazovanju za studente aprila 2006. godine (po čijem je uzoru Univerzitet u Novom Sadu pripremio Kratak vodič kroz bolonjski proces i novi sistem studiranja za sve brucoše)
 • Projekat umrežavanja i okupljanja deset univerzitetskih studentskih unija iz devet zemalja Jugoistočne Evrope (SEE), u programu jačanja studentske inicijative, baziranom na edukaciji i četiri trening modula 2007. godine
 • Realizacija i implementacija projekta Vodič za brucoše 2007/2008. na nivou grada Novog Sada
 • Učešće i realizacija prvog Tempus projekta u Srbiji  2007-2011.
 • Učešće na EXIT Festivalu 2009-2011. godine kroz  ”Student stage”
 • Učešće i realizacija Tempus Sigmus projekta 2011-2013.
 • Realizacija i implementacija projekta Studentski vodič 2012/2013. na nivou Univerziteta u Novom Sadu
 • Realizacija i implementacija projekta Studentski vodič 2013/2014. na nivou AP Vojvodine

I još mnogo toga:

Vođenje brojnih studentskih i omladinskih projekata i volonterskih razmena, treninga i edukacijskih seminara, senzibilizacije pojedinih društvenih grupa po pitanju studentskih prava i omladinske politike, organizovanje studentskih ekskurzija i stručnih putovanja, tribina, diskusija i performansa.

Kontakt podaci

Braće Jovandić , 21 000 Novi Sad

usouns.org

Organizacije i partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster
galerija-matice-srpske-2-crno-beli
laser tag-crno-beli
allegro-crno-beli
fitpass-crno-beli
biblioteka

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank