Skip to content

Youth fest

logo
Udruženje građana “Youth Fest” je omladinska organizacija osnovana sa ciljem da se zalaže za poboljšanje osnovnih uslova i životnog ambijenta mladih, zaštitu osnovnih prava i sloboda radi poboljšanja nivoa životnog standarda i kvaliteta života, za poboljšanje uslova studiranja, za zaštitu prirode i zdrave životne sredine, promovisanje multikulturalnosti, unapređenje kulture, za promovisanje značaja sporta za kvalitetan život mladih, promocija i razvoj sporta, za davanje doprinosa svestranom razvoju pozitivnih osobina kao što su: radnost, skromnost, istrajnost, snalažljivost, hrabrost, iskrenost, radost, drugarstvo, poštenje, štedljivost i smisao za život u manjim i većim kolektivima, negovanje i razvijanje prijateljstva među ljudima i narodima i poštovanje njihovog ličnog, nacionalnog, verskog i političkog ubeđenja.

Organizacija je nastala krajem 2007. godine, a registrovana je početkom 2009. godine i prevashodno su je činili mladi uzrasta do 25 godina. Danas organizacija ima oko 300 članova, a do sada je učestvovala na preko 15 projekata u saradnji i partnerstvu sa drugim organizacijama. 

Aktivnosti :

Omladinko u akciji – pazi SPAM!

Opšti cilj: Povećan stepen informisanosti mladih o uzrocima, pojavnim oblicima i posledicama bezbednosnih situacija i rizika na Internetu a putem edukativno informativnog materijala za mlade o zloupotrebama informatičko komunikacionih tehnologija na njima prijemčiv način

Cilj: Unaprediti stepen informisanosti mladih o uzrocima, pojavnim oblicima i posledicama bezbednosnih situacija i rizika

Mera: Informisati mlade o zloupotrebama informatičko komunikacionih tehnologija

“Mlad sam, jasan – glasam”

Smatramo da kroz ovaj projekat, možemo da motivišo mlade da postavnu aktivini članovi društva, da aktivno participiraju u političkom životu, kroz primere dobre prakse koje ćemo im kroz projekat prikazati na interesantan i njima blizak način, koristeći onlajn platforme.

Izuzetno smo motivisani da naša iskustva prenesemo na mlade, jer istinski verujemo da su mladi pokretači dobrih promena u društvu i da na njima počiva budućnost.

“NS Omladinko”

Opšti cilj: Cilj projekta je promocija grada Novog Sada kao omladinske prestonice Evrope 2019. godine i informisanja mladih o devet oblasti Akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2015. – 2018. godine, putem izrade svojevrsne maskote.

“KUL” TURA Novi Sad

Posebno dizajnirana, sa temama novosadskih ustanova i spomenika umetnosti i kulture, platforma i  igra koja će, za mlade prevashodno, igrajući je (prolazeći platformu), biti informativno edukativna, vizuelna osnova i podsetnik na kulturno umetničko bogatstvo Grada Novog Sada i okoline.

“KUL” TURA Novi Sad – “Pitanja su teška, a igra laka, al’ znanje je veliko i pobeda slatka 🙂 ”

NAVIJAJ ZA SEBE

Realizacijom projektnih aktivnosti omogućava se mladima da se što bolje oprobaju u onim sklonostima i sposobnostima koje mogu da zadovolje njihovu radoznalost i pronađu one aktivnosti koje najviše odgovaraju njihovim potrebama i realnim mogućnostima.
Za uspešnu realizaciju projekta ostvaruje se svestrana, kontinuirana, aktivna i osmišljena pedagoška saradnja između škole, roditelja, društvene sredine, lokalne zajednice, sredstava javnog informisanja i drugih.
Osnovna načela projekta:
• sloboda izbora i dobrovoljnost
• zdravlje i bezbednost
• tolerancija, etička prihvatljivost i usmerenost ka punom ostvarivanju ličnosti
• usklađenost sa prirodom i društvenim okruženjem
• nezavisnost od zloupotreba u političke, komercijalne i finansijske svrhe, odnosno, od ciljeva koji su suprotni osnovnim vrednostima fizičke kulture i društva uopšte

”ISKLJUČI TO, ČOVEČE!”

Ono što mladi vide kao najveći problem iz oblasti zaštite životne sredine u Novom Sadu, u najvećoj meri, je nemaran odnos od strane građana/ki, u smislu bahatog i neodgovornog odnosa prema okolini i bacanju smeća.

Preostali odgovori su slični, ali su razvrstani u specifičnije kategorije kako se ne bi izgubila detaljnost analize. Te kategorije se odnose uglavnom na zagađenost: smeće, deponije, zagađenost, saobraćaj, nedostatak kanti, industrija, buka i sl. Treba skrenuti pažnju i na probleme koji ne spadaju u domen zagađenja: nedostatak zelenih površina, slabu reciklažu, kao i sistemske probleme (koji se odnose na loš rad nadležnih institucija, loše zakone i njihovo nedosledno sprovođenje).

DRUŠTVENOM IGROM  ”ISKLJUČI TO, ČOVEČE!” obrađena je energetska efikasnost kao nova tema i učenici osnovne škole kao ciljna grupa, u smislu uzrasta u kom je najlakše kroz igru stvoriti i ozbiljne navike bitne za budući razvoj i u adolescentskom dobu i nadalje životu odrasle osobe.

Partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster
galerija-matice-srpske-2-crno-beli
laser tag-crno-beli
allegro-crno-beli
fitpass-crno-beli

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank